Administratorem danych osobowych Klienta jest OPONHURT24 Daniel Ossowski

Do kontaktu w sprawach ochrony danych w OPONHURT24 służy następujący adres e-mail: biuro@oponhurt24.pl

Na podstawie udzielonej zgody dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia.

Udzielenie zgody przez klienta jest dobrowolne jednakże konieczne do realizacji zamówienia.

Akceptacja polityki prywatności firmy OPONHURT24 nastepuję przez kontakt telefoniczny jak i również drogą mailową

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania zamówienia , której Pani/Pan jest stroną,

obsługę, jak i również kordynowanie realizacji zamówienia .

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez OPONHURT24 Firmom transportowym , firmom informatycznym,Partnerom handlowym z nim współpracującym .

Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, zamówienia.

Na podstawie udzielonej zgody danie nie bedą wykorzystywane w innym celu niż realizowanie zamówienia klienta.

Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do treści swoich danych,

prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.